Transports and Drives of all Kinds!

To any Destination in Europe!

We maintain contracts with various supermarkets and electrical stores, enabling us to offer transport of washing machines, refrigerators and electrical appliances, as well as disposal of the old devices and packaging.

كافة انواع الشحن والنقل !الى اي مكان في أوروبا!
لدينا عقود مع سوبرماركات واسواق الادوات الكهربائية المختلفة كذلك ننقل الغسالات و الثلاجات و الاجهزة الكهربائية مع تخليصكم من الاجهزة القديمة و من التغليفات .

Vận tải và chuyển chở tất cả mọi thứ!
Đến bất kỳ nơi nào tại châu Âu!
Chúng tôi có hợp đồng với nhiều siêu thị và cửa hàng điện máy và vì thế chúng tôi nhận vận chuyển máy giặt, tủ lạnh và máy móc điện máy, có bao gồm cả xử lý thải máy móc cũ và bao bì.